Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

25/6/2019

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 27 de juny de 2019
Hora: 19.00 h

ORDRE DEL DIA:


1. Règim sessions ordinàries Ple municipal


2. Constitució dels grups polítics


3. Creació i composició de les comissions informatives municipals


4. Designació dels membres corporatius a òrgans col·legiats i institucions de les que forma part l'Ajuntament


5. Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació i dels grups polítics municipals


6. Delegacions de competències del Ple a la Junta de Govern Local i a l'Alcaldia


7. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia en les matèries següents:


- Delegacions específiques de l'Alcaldia als regidors delegats.
- Nomenament de tinents d'alcalde.
- Composició, constitució, règim de sessions i competències de la Junta de Govern Local.


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 25/06/2019 10:49:02

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter