Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

Registre de sol.licitants d'habitatge de protecció oficial

Descripció

 • És un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol.licitud d'inscripció, i s'hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

  Per poder ser adjudicatari d'un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

  Les finalitats d'aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d'habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d'adjudicació i transmissió d'habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

  La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

Informació del servei

Característiques del servei

 • Area responsable:

  • Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
 • Regidoria responsable:

  • Habitatge
 • Forma de gestió:

  Directa

habitatge

Data de modificació: 03/11/2016 10:07:19

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter