Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

Programes amb contractació

 

Aquests són els programes que l'Ajuntament de Manlleu periòdicament posa en marxa per tal de contractar persones en situació d'atur.

 


 

Treball als barris 

 

L’objectiu és afavorir l’accés de les persones desocupades al mercat laboral, a través de programes que milloren la seva formació, capacitats bàsiques, ocupabilitat i, en definitiva, millorar les seves condicions de vida i garantir la cohesió social del territori.

 

Qui hi pot participar?

Persones desocupades apuntades com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat, interessades en treballar o formar-se en els diferents àmbits i programes que es convoquen.

 

Com funciona ?

Un cop aprovada la sol·licitud del projecte, se’n posa en marxa l‘execució amb  la contractació de les persones que participaran en cadascuna de les accions.


Quan comença?

Depèn de les dates que estableix el SOC. Les persones que hi estiguin interessades hauran de demanar informació directament al personal del Servei d’Ocupació de l’OPE.

 

Logos treball als barris


 

Programa de mesures actives per a la inserció (MARMI)

 

Un programa que pretén incrementar l'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la renda mínima d'inserció.

Se’n beneficien 30 persones i els blocs formatius que s’hi treballen són els seguents:

 

 • Competències clau
 • Context laboral
 • Identificació de competències transversals bàsiques
 • Diagnòstic de l'ocupabilitat i elaboració del Pla Individual d’Inserció
 • Motivacions i interessos
 • Mercat de treball i ocupacions
 • Canals de recerca de feina
 • Recerca de Feina
 • Eines de recerca de feina
 • Procés de selecció
 • Autoocupació
 • Accions de formació
 • Formació en competències transversals
 • Formació en noves tecnologies (alfabetització digital i/o aprofundiment en la utilització de les TIC)
 • Relació amb l'empresa
 • Prospecció d'empreses
 • Seguiment posterior a la inserció

 "Aquest projecte està subvencionat pel Departament d'Empresa i Ocupació i cofinançat pel Fons social Europeu, d'acord amb el programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció, regulat per l'ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol"

 

Logos fem ocupació b


 

 

Fem ocupació per a joves

 

Un programa innovador que promou actuacions per afavorir la inserció laboral de les persones joves i atendre les necessitats reals de les empreses.

 

Per a les empreses:

- Subvenció del contracte laboral. El SOC subvenciona 6 mesos del contracte de treball amb la part proporcional del Salari Mínim Interprofessional. La resta del salari fins al que marca el conveni i la seguretat social ho paga l’empresa. Pot ser de qualsevol modalitat contractual a jornada completa o parcial. És compatible amb incentius fiscals i bonificacions de la seguretat social.

- Formació adaptada al lloc de treball. Permet formar a mida de les necessitats de cada empresa a joves. Pot ser una formació abans o durant la contractació. La pròpia empresa pot ser la formadora.

 

Per a les persones joves:

Joves d’entre 18 i 29 anys que no estiguin treballant ni estudiant. Hagin finalitzat l’ESO, el batxillerat o un CFGM. S’ofereix:

- Contracte de treball de mínim 6 mesos de durada. Pot ser de qualsevol modalitat contractual a jornada completa o parcial.

- Formació adaptada al lloc de treball, la durada de la qual pot ser d’entre 90 i 150 hores. Pot ser una formació abans o durant la contractació.

- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

 

Contacta amb el Servei d’Ocupació de l’OPE.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre  EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol.

Logos sub

 

 

 


 

Treball i formació

 

Es un programa del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya que pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

 

Qui hi pot participar?
Persones sense feina que estiguin apuntades a l'Oficina de Treball  (OTG), amb les prioritats que es determinin en la corresponent convocatòria.

 

Quins objectius té?
Millorar l'ocupabilitat, la qualificació i competències professionals de les persones en atur.

 

 Com funciona?

 • Contractació laboral per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a jornada completa.
 • Accions formatives durant la jornada laboral.

Quan comença?
Depèn de les dates que estableix el SOC. Les persones que hi estiguin interessades hauran de demanar informació directament al personal del Servei d'Ocupació de l'OPE.

 

Tipus de programa

 

Treball i Formació PRMI
Treball i Formació PANP


 

Plans d'Ocupació Diputació

 

Un programa de la Diputació de Barcelona que permet contractar persones en situació d'atur per a la realització de treballs de caràcter temporal i d'interès general i social. La durada del contracte pot ser de 6 mesos a 12 mesos


Objectius

Millorar l'ocupabilitat, la qualificació i competències professionals de les persones.

 

Quan comença?
L'inici d'aquest programa depèn de les dates que estableix la Diputació de Barcelona. Les persones que hi estiguin interessades hauran de demanar informació directament al personal del Servei d'Ocupació de l'OPE.

 

Save

Save

Data de modificació: 12/01/2017 14:28:05

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter