INICI / Educació d’adults

L’educació d’adults o educació al llarg de la vida comprèn les activitats d’aprenentatge que permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats,  enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements. 

L’oferta educativa dels centres de formació d’adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn. 

Centre de Formació d’Adults Martí i Pol

Formació bàsica per a majors de 18 anys.

Adreça: Plaça Llevant, 3

Telèfon: 93 850 65 00 | WhatsApp: 634 79 23 46

Web: https://agora.xtec.cat/cfamartipolmanlleu/

- COMPETIC (equivalent a ACTIC): cursos de formació per a l’acreditació de la competència digital. S’ofereixen tots els nivells: inicial, 1, 2 i 3. En modalitat presencial i semipresencial.

- ANGLÈS: nivell 1, iniciació a la llengua anglesa (equivalent a l’A1) i nivell 2 (equivalent a l’A2.1)

- GES: obtenció del graduat en educació secundària.
- Preparació per les proves d’accés a grau mitjà.

- FORMACIÓ INSTRUMENTAL nivells 2 i 3: Educació Primària.

- CATALÀ 1 (nivell inicial).

- IOC (Institut Obert de Catalunya): punt de suport, amb disponibilitat d’aula d’autoformació, per l’obtenció del graduat en secundària.

Català per a adults. Oficina de català de Manlleu

Per a majors de 16 anys.

Adreça: C. del Pont 16-18, 3a planta

Telèfon: 93 850 66 22 | WhatsApp: 677 25 30 29

Web: www.cpnl.cat/xarxa/cnlosona/

- Cursos de català de diferents nivells: inicial, bàsic, elemental, intermedi, suficiència i superior.

- Cursos de conversa, de reciclatge i diferents tallers d’ortografia.

Formació Ocupacional i Contínua

Oficina de Promoció Econòmica (OPE). Ajuntament de Manlleu

Adreça: Plaça Dalt Vila, 1

Telèfon: 93 851 50 22 | WhatsApp: 679 40 53 64

Web: https://www.manlleu.cat/ope/formacio

Correu electrònic: formacio@manlleu.cat