INICI / Espai de Noves Oportunitats - ENOM

No estudies ni treballes?

Suport beques

Presentació ENOM (PDF)

 

Contacta amb nosaltres

Whatsapp 679 405 364

formacio@manlleu.cat

L’Espai de Noves Oportunitats de Manlleu (ENOM) és un espai que aglutina diferents recursos formatius, d’orientació i de recerca de feina per a joves majors de 16 anys que no estudien ni treballen i que no tenen estudis post obligatoris.

 

Els objectius principals de l’Espai de Noves Oportunitats són:

- Acompanyar cada jove en la creació del seu projecte vital

- Fomentar la seva vinculació a opcions formatives

- Retornar al sistema educatiu formal i/o millorant les possibilitats d’inserció al mercat laboral.

Pel curs escolar 2022 – 23 en formen part els següents agents:

logo jeo Aj.png

logos enom 2.png

 

Xarxa entre agents del territori

Altres agents claus de l’ENOM són els diferents Centres de Secundària del municipi:

 

logos enom 3.png

 

I altres entitats/organitzacions com són, per exemple:

 

logos 4.png

Relació entre els membres del l’ENOM

Els diferents recursos de l’ENOM s’articulen a través de la figura de l’Orientadora Comunitària del PEE (Pla Educatiu d’Entorn), que atén inicialment a tots/es les joves que arriben a l’Espai de Noves Oportunitats.

En col·laboració dels diferents agents de la xarxa, l’orientadora acompanya de forma integral els joves davant les seves inquietuds i necessitats i fa d’enllaç entre els diferents recursos i entre aquests i els joves del municipi.

La relació entre els diferents membres de l’ENOM és de col·laboració i treball en xarxa, essent d’igual a igual. Posant el/la jove al centre de l’actuació, fent acompanyament integral a través d’un vincle afectiu i co-construïnt les actuacions amb els diferents agents implicats escoltant les necessitats pròpies de cada jove en cada moment del seu procés vital.

Espai amb recursos formatius i de recerca de feina per a joves majors de 16 anys que no estudien ni treballen. S’ofereix orientació per buscar feina, pràctiques, formació, idiomes...

Whatsapp 679 405 364

formacio@manlleu.cat