INICI / Pla Educatiu d'Entorn

El Pla educatiu d’entorn de Manlleu és una proposta educativa innovadora entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Manlleu, per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives.

L’objectiu és aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

Hi col·laboren activament serveis municipals, centres educatius i entitats.