INICI / Formació

Habilitats socials de comunicació i resolució de conflictes (70h)

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Adquirir habilitats i destreses sobre el procés de la comunicació i la resolució de conflictes.

 

CONTINGUT DEL CURS

1. LA COMUNICACIÓ

1.1. Fonaments de la comunicació.
1.2. Nivells de comunicació.
1.3. Mites, errors i barreres a la comunicació.

2. HABILITATS SOCIALS I ASSERTIVITAT

2.1. Fonaments de les habilitats socials.
2.2. Habilitats per a una interacció satisfactòria: cognitives i conductals.
2.3. L'assertivitat.
2.4. L'entrenament assertiu

3. OBTENCIÓ I TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ

3.1. Obtenció dinformació: àmbit urgent. Àmbit no urgent.
3.2. Transmissió dinformació.
3.3. La informació telefònica.
3.4. El treball en grup.

4. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

4.1. Anàlisi de problemes i presa de decisions.
4.2. Recursos intel·lectuals per a la resolució de conflictes.
4.3. Recursos emocionals per a la resolució de conflictes.

 

Serà un curs presencial que es farà a l'OPE


Dates:Del 4 de març al 10 de juny Horari:Els dilluns, de 10 a 15 h Adreçat a:persones treballadores i en situació d'atur

Comparteix