INICI / Formació

Obtenció carnet de carretoner

CONTINGUTS:

 

FORMACIÓ TEÒRICA

 • Informació sobre el carretó a utilitzar

 • Mentalització general sobre riscos, accidents, seguretat laboral…

 • Conceptes bàsics d’ús habitual

 • Senyalització vial i de seguretat

 • Descripció general de les parts de la màquina i dels equips utlitzats

 • Operacions de càrrega del combustible, diesel, gasolina, càrrega de bateries

 • Operacions típiques en la utilització diaria de la màquina

 • Càrrega nominal, càrrega admisible, centre de càrrega, altura d’elevació, abastament de braç, gràfics de càrrega

 • Estabilitat del conjunt. Afectacions de l’estabilitat, tipus de rodes i pneumàtics, velocitat, tipus de direcció. Utilització en rampes.

 • Conducció en vuit i amb càrrega, velocitat de desplaçament, tipus de direcció, radi de gir i frenada.

 • Utilització en vies públiques o d’ús comú

 • Control diari de posada en funcionament, comprovacions visuals i funcionals, frens clàxon…

 • Manteniment preventiu típic, rodes, nivells

 • Equips de protecció individual segons zona o tipus de treball

 • Aparcament de la màquina

 • Procediments a seguir en cas de situació de risc, retenció de l’operador, cinturó de seguretat…

 

FORMACIÓ PRÀCTICA

 • Coneixement de les parts de la màquina, control visual de característiques, manteniment, comandaments, plaques, manuals

 • Comprovació de posada en funcionament, direcció, frens, clàxon

 • Maniobres sense càrrega, desplaçament en ambdues direccions, velocitats, girs, frenades, utilització en rampes

 • Maniobres similars amb càrrega

 • Càrrega i descàrrega de camions, col·locació  i retirada de càrregues en prestatges, apilat i retirat de càrregues en superfície lliure

 • Amb accessoris, pinces, contenidors, pesacants…

 • Maniobres extraordinàries, com càrregues de dimensions o característiques fora del que és normal per la seva longitud, forma, utilització d’una càrrega simultàniament amb dos carretons… 

 

Docent: Jesus Camps


Dates:del 3 al 6 de juny Horari:de dilluns a dijous de 9h a 14h Adreçat a:Persones treballadores i persones en situació d'atur

Comparteix