INICI / Subvencions

Ajuts per la bonificació d'interessos per préstecs per projectes industrials (Préstecs ICF)

Convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial per als anys 2023-24 del 22 febrer de 2023 al 30 de desembre de 2024 (fins exhaurir pressupost)

Es convoquen ajuts per al finançament dels interessos de préstecs de projectes d'inversió i desenvolupament industrial fins a desembre de 2024 concedits per l'Institut Català de Finances (ICF).

 

Aqui va dirigit?

A empreses industrials i de serveis a la producció que estiguin incloses en la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE). Si no hi estan incloses, s'hi poden acollir si "acrediten un projecte d'inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació". 

 

Quantia ajuts i condicions préstecs 

Els ajuts consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF)

L'interès dels préstecs serà de l'EUROBOR a 12 mesos més el 2%, i sobre aquest tipus d'interès s'aplicarà una bonificació de fins a un màxim del 2%. Excepcionalment, podrà ser del 2,95% en funció de la situació economicofinancera del beneficiari/ària. 

L'import mínim ha de ser de 200.000 euros per a PIMES i de 800.000 euros per a grans empreses. L'import del préstec no podrà superar el 80% de l'import de l'actuació subvencionable. 

 

Sol·licituds

a la web de l'ICF: www.icf.cat

 

 

 

Comparteix