INICI / Subvencions

Programa «Activa Indústria 4.0»

Programa orientat a pimes de la indústria manufacturera per facilitar el desenvolupament d'un pla de transformació digital individualitzat i personalitzat a cadascuna de les empreses participants, per promoure'n l'evolució cap a l'anomenada Indústria 4.0. Del 13 de juliol de 2023 fins que s'esgoti el crèdit pressupostari establert a la convocatòria

El Programa «Activa Indústria 4.0» va dirigit a empreses que compleixin la condició de PIME i l'activitat de les quals es refereixi a la indústria manufacturera, enquadrada a Secció C - Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril.
Activa Indústria 4.0 ofereix el diagnòstic i l'anàlisi exhaustiva de la situació digital de partida de l'empresa i l'elaboració d'un Pla de Transformació que inclou la definició, la quantificació i la priorització d'oportunitats de digitalització personalitzades per ser desenvolupades i implantades per l'empresa beneficiària.
L'assessorament es presta a través de reunions individualitzades amb les empreses a la seu, treball remot de l'entitat especialitzada i la realització de tallers temàtics i demostratius amb presentació de les tecnologies que ajudin l'empresa beneficiària a definir el procés d'implantació de les accions recollides al Pla de Transformació Digital.
Com a regla general, la durada del programa és de quatre mesos per a cada empresa beneficiària, amb un mínim de 50 hores d'assessorament i contemplant-se les etapes següents:
1r Diagnòstic de la situació de partida de l'empresa en termes de maduresa digital. Com a punt de partida del diagnòstic, s'obté el nivell de maduresa digital de les pimes beneficiàries a través de l'eina HADA del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
2n elaboració d'un pla de transformació digital.
3r Taller grupal i tancament de la prestació del servei.

Documentació a presentar:

-Acreditació del Codi CNAE. (Vida laboral d'empresa en què s'indiqui CNAE, escriptures de constitució o qualsevol altre document vàlid en dret) que acrediti que es tracta d'una PIME Industrial enquadrada a la Secció C -Divisions 10 a 32 segons llistat.

-Acreditació condició de PIME. Per a l’acreditació de condició de PIME, s’haurà de presentar qualsevol document reconegut en Dret que acrediti que tenen activitat econòmica empresarial o professional i tenen menys de 250 treballadors, així com un volum de negoci de menys de 50 M€/any o un balanç inferior a 43 M€ (Recomanació 2003/361/CE de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003).

-Acreditació de la seva inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l'ajuda.

-Acreditació del domicili fiscal del sol·licitant a Espanya. (Certificat del domicili fiscal d'hisenda, certificat censal d'hisenda o comunicació del NIF d'hisenda).

-Acreditació de disposar del seu centre operatiu principal a Espanya. En cas que el domicili fiscal difereixi del centre operatiu pot presentar contracte de lloguer o qualsevol altre document que acrediti el domicili del centre operatiu esmentat.

 

Comparteix