INICI / Subvencions

Ajuts del programa de “Mentoring i suport a la internacionalització de la pime”

Ajuts de mentoria i certificació internacional del programa “Mentoring i suport a la internacionalització de la pime” Des del 25 de gener i fins al 31 de març de 2024.

Adreçat a:

Pimes de qualsevol sector, exceptuant les que operin en els sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària de productes agrícoles. A més, en el cas de la línia de mentoria internacional, les empreses beneficiàries hauran de ser empreses exportadores i tenir una facturació mínima de 10 milions d’euros en el darrer exercici comptable tancat.

Pel que fa a la línia de certificació internacional, les empreses beneficiàries hauran de disposar de producte, servei o marca pròpia i tenir una facturació superior al milió d’euros en el darrer exercici comptable tancat.

Actuacions subvencionables:

1- En el cas de la línia de mentoria internacional, l’ajut consistirà en un Bo de ‘Mentoring’ per a la reactivació de l’activitat internacional de la pime. Aquest bo, amb un valor de 3.000 euros, s’haurà d’utilitzar per a la contractació d’alguna de les empreses adherides al Catàleg de Mentors del programa, amb les quals es treballarà en la definició d’un Pla d’Acció Internacional.

A banda, en una segona fase, també seran subvencionables els costos derivats de l’execució de les accions incloses al Pla d’Acció Internacional elaborat per l’empresa i la persona mentora assignada.

2- En el cas de la línia de certificació internacional, seran subvencionables els costos derivats del procés de certificació dels productes de l’empresa beneficiària en mercats fora de la UE. Les empreses rebran un ajut de com a màxim 20.000 euros sobre un pressupost subvencionable màxim de 25.000 euros. Per tant, l’empresa haurà de cofinançar el 20% dels costos derivats de l’obtenció de la certificació. 

Despeses subvencionables
Seran objecte d’aquests ajuts els costos derivats del procés de certificació dels productes de l’empresa beneficiaria en mercats fora de la UE. S’hi inclouen, entre d’altres, les següents despeses:

Despeses de consultoria necessàries per dur a terme la certificació dels productes.
Despeses d’enviament de mostres (inclosa la certificació de l’enviament), de devolució a l’acabar els assajos i/o destrucció de les mostres.
Despeses dels assajos de laboratori (a Espanya o en destí).
Costos d’assaigs o d’investigacions clíniques.
Despeses d’emissió del certificat/homologació.
Costos de realització d’auditories.
Despeses de renovació/manteniment de certificats, malgrat que es consideraran prioritàries les certificacions de primer any.
Costos de traducció i legalització de documents (per exemple manuals d’instrucció).
S’admetran despeses ja realitzades sempre que la data de factura i pagament sigui posterior a l’1 de gener de 2024.

Característiques:

Pressupost de la convocatòria: 8.000.000 euros.
Ajuts subjectes al règim de minimis.
Procediment de concessió: Concurrència no competitiva.
Termini màxim d’execució: 6 mesos des de la data de la resolució favorable. 

Comparteix