INICI / Subvencions

Subvencions al cinema en matèria de llengua

Subvencions per a la incorporació del català, l’occità i la llengua de signes catalana en llargmetratges i sèries per a plataformes digitals i suport físic Fins el 31 d'octubre

Són subvencions per promoure la llengua catalana i la llengua occitana en el doblatge, la subtitulació i l’audiodescripció, així com la interpretació en llengua de signes catalana, en llargmetratges i sèries que es distribueixen a través de plataformes digitals de continguts audiovisuals i/o en suports físics (DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K).

 

A qui va dirigit?

- A les empreses distribuïdores que estiguin inscrites en el registre d'empreses audiovisuals corresponent amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

- A les empreses prestadores d’un servei de comunicació audiovisual a petició a través de plataformes digitals, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

 

Requisits

a) La versió original dels llargmetratges i de les sèries ha de ser en una llengua no oficial a Catalunya. Aquest requisit no s’aplica en les obres d’animació ni en la interpretació en llengua de signes catalana.

b) L’audiodescripció només es pot sol·licitar per a continguts que disposin de versió doblada en català.

c) Les versions objecte d’aquesta subvenció s’han de distribuir a Catalunya abans del 15 de juliol de l'any següent al de concessió de la subvenció, tenint present que les despeses subvencionades s'han de fer durant l'any natural de concessió o durant l'any anterior.

d) Les versions objecte d’aquesta subvenció s’han de distribuir, com a mínim, en una plataforma digital de continguts audiovisuals de titularitat privada o amb participació majoritària d’empreses privades en el seu finançament o govern, o bé en un suport físic (DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K), en què s'ha d'indicar que inclou les versions en català, occità i llengua de signes catalana, segons correspongui.

Només computen les plataformes digitals amb una facturació anual superior als 10 milions d’euros en l’Espai Econòmic Europeu.

e) S’ha de presentar una sol·licitud per a cada llargmetratge i una sol·licitud per a cada temporada de sèrie, que pot incloure doblatge, subtitulació, audiodescripció i interpretació en llengua de signes catalana.

f) Les empreses distribuïdores poden sol·licitar:

Pel que fa a les sèries, un import màxim de 400.000 € per sol·licitant.

Pel que fa als llargmetratges, un nombre màxim de 30 títols per sol·licitant.

g) Les empreses prestadores d’un servei de comunicació audiovisual a petició a través de plataformes digitals només poden sol·licitar la subvenció per a llargmetratges i sèries produïts o encarregats per la mateixa empresa o per empreses del mateix grup empresarial.

h) Les empreses prestadores d’un servei de comunicació audiovisual a petició a través de plataformes digitals han de tenir una facturació anual superior als 10 milions d'euros en l'Espai Econòmic Europeu.

 

Quantia 

La quantia de la subvenció és del 100% del cost de realització del doblatge o de la subtitulació per a l'empresa sol·licitant de la subvenció, d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

 

Despeses subvencionables

Son subvencionables les despeses de doblatge, de subtitulació, d’audiodescripció i d’interpretació en llengua de signes de llargmetratges, sèries i tràilers.  

El cost subvencionable no pot excedir els imports màxims següents: 

a) Per al doblatge: 

    Ficció: 130 euros per minut. 

    No ficció: 50 euros per minut. 

b) Per a la subtitulació: 12 euros per minut.

c) Per a l’audiodescripció: 20 euros per minut.

d) Per a la interpretació en llengua de signes: 20 euros per minut.

 

Accediu a l'enllaç per a més informació o bé podeu contactar amb el Servei d'Empresa de l'OPE al 93 782 71 61 o bé a empresa@manlleu.cat 

Comparteix