INICI / Subvencions

Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021 Pla MOVES III

Programa d’incentius a la compra de vehicles elèctrics i a la instal·lació de punts de recarrega Fins el 31 de juliol de 2024

 

Beneficiaris: Persones físiques i autònomes, comunitats de propietaris, persones jurídiques incorporades a Espanya, el NIF de les quals comença amb A, B, C, D, E, F, G, J, R, W i Entitats de Conservació de Polígons o Empreses de Transformació Agrària el NIF de les quals comenci amb V.

Les entitats locals i el sector públic institucional també seran els destinataris finals de l'ajuda.

Es contemplen dos programes d’incentiu a la mobilitat elèctrica:

Acció 1: Adquisició de vehicles elèctrics endollables i pila de combustible. Tots els  vehicles han de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE pel programa MOVES 3.

En el cas de particulars, autònoms o administració, aquestes ajudes poden arribar fins als 7.000 € (9.000 amb desballestament) en el cas de vehicles comercials de fins a 3.500 kg -categoria N1- i fins a 4.500 € (7.000 amb desballestament) en el cas de vehicles de passatgers -categoria M1-. La factura de compravenda i el justificant de pagament, així com la del contracte d'arrendament en el cas del lloguer, ha de ser posterior al 9 d'abril de 2021.

Limitacions de preu de venda d’un màxim de 45.000€ (sense IVA) pels vehicles elèctrics (M1) i de 10.000€ per a les motocicletes. Import màxim d’ajut per beneficiari de 2,5 M€ i de 800.000 € per expedient. En el cas de particulars, el límit màxim que es podrà rebre per expedient i convocatòria pel que fa a la recàrrega vinculada serà de 5.000 €.

Acció 2: Implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. La infraestructura de recàrrega elegible, a través de la modalitat d'adquisició directa, pot ser d'accés públic i privat. A més, en el cas de comunitats de propietaris, la preinstal·lació del servei d'electricitat i comunicacions serà elegible per proporcionar recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculada de vehicles elèctrics.

Import màxim d’ajut per beneficiari de 2,5 M€ i de 800.000 € per expedient. En el cas de particulars, el límit màxim que es podrà rebre per expedient i convocatòria pel que fa a la recàrrega vinculada serà de 5.000 €.

Ajut del 70% per les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques. En municipis de menys de 5.000 habitants aquest percentatge serà del 80%. No cal que el beneficiari hi estigui empadronat.

Per a empreses els ajuts tindran una forquilla del 30% al 60% en funció de si és petita, mitjana o gran empresa, la potència de la infraestructura i el nombre d'habitants del municipi on s’instal·li la infraestructura.

La infraestructura de càrrega pot ser de qualsevol potència i estar destinada als següents usos:

·         Ús privat en el sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars.

·         Ús públic en el sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).

·         Ús privat en zones d'aparcament d'empreses privades i públiques, per donar servei a la seva pròpia flota.

·         Ús públic en zones d'aparcament d'empreses privades i públiques, per atendre els seus treballadors i clients.

·         Ús públic a la via pública, vies urbanes i interurbanes.

·         Ús públic en xarxa viària, sent d'especial interès la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

 

Comparteix