INICI / Subvencions

Programa Kit Digital: Segment III (empreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors)

Ajudes procedents del Fons Next Generation UE per ajudar a millorar la digitalització dels negocis, a través dels abonaments del Kit Digital, que permeten finançar serveis com gestió de clients, comerç electrònic, presència a internet i factura electrònica, entre d’altres. Ampliat fins el 31 de desembre de 2024

Per poder sol·licitar el bo d'ajut, s’ha d’accedir al portal AceleraPyme. Les pimes i autònoms amb domicili fiscal ubicat a Espanya que compleixin les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l'ajuda del Kit Digital, podran sol·licitar-lo. L'import màxim és de 2000 € per empresa.

 

El bo de Kit Digital podrà destinar-se per implantar solucions de digitalització de les que les empreses no disposin o substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. S'entendrà com a millora funcional quan:

·         La solució de digitalització sigui completament nova i compleixi tots els requisits mínims de la categoria a què pertanyi.

·         La solució a substituir no compleixi algun dels requisits mínims exigits a la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

 

Com sol·licitar l'ajuda de Kit Digital

1. Registrar-se a l'àrea privada de www.acelerapyme.es i completar el test d'autodiagnòstic digital que no triga més de 10 minuts.

2. Consultar la informació disponible de les solucions de digitalització del programa Kit Digital, on es podrà escollir una o diverses de les que s'indiquen al catàleg que es pot consultar a www.acelerapyme.es. 

3. Sol·licitar l'ajut a la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es).

Un cop es comprova que l'empresa compleix els requisits, es concedeix el bo digital. El beneficiari podrà consultar a www.acelerapyme.es el catàleg de solucions bàsiques de digitalització que ofereix el programa Kit Digital i el catàleg d’agents digitalitzadors. Haureu de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors per desenvolupar les solucions de digitalització que millor s'adaptin a les necessitats del vostre negoci i subscriure els “acords de prestació de solucions de digitalització”.

Les ajudes són de concurrència no competitiva i s'atorgaran de forma directa i per ordre d'arribada, una vegada realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.

Comparteix