INICI / Qualitat de l'Ocupació

Durant el 2023 l'OPE Manlleu ha impulsat un treball per afavorir la qualitat de l'ocupació a les empreses del nostre territori. El projecte va començar amb un protocol de qualitat del treball i una eina d'avaluació dissenyada des de l'OPE i que remarca la importància de la qualitat de l'ocupació i l'objectiu de promocionar-ho des del Servei Local d'Ocupació. Es va fer un treball de camp analitzant les ofertes de feina que es gestionen des del mateix servei en funció de diversos indicadors: la durada del contracte, la jornada i l'horari de treball, la rotació de personal, la promoció, la no discriminació o la formació contínua.

Aquest va ser el punt de partida d'un retrat de les accions positives i les mancances de les empreses. Des de l'OPE es va posar a disposició d'empreses interessades els serveis de l'Elisabet Freixa, consultora i experta en processos de desenvolupament organitzacional. Les actuacions proposades són: processos de selecció professionalitzats i adaptats a les necessitats de l'empresa, processos d'acollida i incorporació per a facilitar una adaptació ràpida, eficient i segura, aspectes de comunicació i avaluació del rendiment entre d'altres. Les actuacions es fan a través de sessions participatives amb tots els equips i persones que treballen a l'empresa per tal de decidir conjuntament accions de millora dels aspectes detectats. S'aposta pels valors NER (Nou Estil de Relacions) de transparència, confiança, generositat, compromís, visió de futur, llibertat, innovació i responsabilitat Aquest acompanyament no tenia cap cost per a les organitzacions, ja que comptava amb el finançament del SOC a través del Programa de projectes innovadors i experimentals.

L'objectiu era reivindicar aquelles empreses que tenen la qualitat de l'ocupació al centre, per tal que serveixin de model per altres organitzacions del territori. D'altra banda, es vol posar de manifest que unes bones condicions laborals a mitjà i llarg termini esdevenen una inversió per l'empresa i li permeten guanyar en competitivitat. També es vol sensibilitzar al teixit empresarial sobre aspectes de millora detectats.

Trobada empresarial per la qualitat de l'ocupació

El dimecres 7 de juny va tenir lloc a la sala d'actes del Museu del Ter de Manlleu un acte adreçat a les empreses. La finalitat de l'acte era compartir experiències, agafar idees i reflexionar sobre com poder millorar o mantenir una bona qualitat del treball a l'empresa.

A l'acte van assistir-hi més de 70 persones provinents de 42 empreses. La trobada va servir per compartir experiències i mostrar idees transferibles a altres empreses sobre com fidelitzar el talent, disminuir la rotació i motivar al personal.

Des de l'OPE continuarem apostant per afavorir la qualitat del treball a través de la relació diària amb les empreses, amb actes com aquest i amb diverses accions de comunicació. L'objectiu és arribar i ajudar a qualsevol empresa de Manlleu i del territori interessada a fer millores en la seva organització.

Notícies relacionades

Mostra tots els elements

logos qualitat.png