INICI / TEMES / Informació / Notícies

Mentre duri aquesta situació es prohibeix la crema de matolls i restes vegetals i es demana la col·laboració de la ciutadania per seguir diverses recomanacions.

Atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 18 de febrer, i la previsió dels models de dispersió de contaminants la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, per resolució, ha declarat el dia 23/02 episodi ambiental per alta contaminació de l’aire pel contaminant PM10 a tot Catalunya.

A l’apartat de documentació adjunta podeu consultar l’informe tècnic d’avaluació dels nivells de contaminació de PM10 pel període comprès entre el dia 19/02/2021 i el 23/02/2021 a les 10h. es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. També podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

Mentre duri aquesta situació es prohibeix la crema de matolls i restes vegetals a tot el municipi i demana la col·laboració de la ciutadania per seguir les següents recomanacions:

Recomanacions sanitàries

Es considera població especialment sensible a les partícules PM10 qualsevol persona amb problemes de cor o de pulmons, nadons, nens en edat preescolar i dones embarassades. Tanmateix, hi ha una sensibilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones sensibles no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona.

Es recomana a la població sensible:

‐ Reduir l’exercici físic intens, especialment a l’exterior.

‐ No modificar els desplaçaments habituals.

Recomanacions generals per reduir els nivells de PM10

Mesures per la població en general

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.
 • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

 Mesures en obres

 • Suspensió de qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d’episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible.
 • Prohibir l’ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols.
 • Intensificació de la inspecció d’obres públiques.
 • Restricció de les operacions d’asfaltar o enquitranar els carrers durant aquests períodes.
 • Racionalització de l'entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.
 • Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
 • Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.
 • Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.
 • Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.
 • Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.

 Mesures per a la indústria

 • No realitzar processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.

210224 avís_contaminació.png

Documentació adjunta

Comparteix