INICI / TEMES / Informació / Notícies

Avui ha començat la segona fase de les obres de millora al Parc d’Activitats Econòmiques de Manlleu. Està previst que aquesta nova fase finalitzi el proper mes de juliol.

Aquesta segona fase inclou intervencions que es basaran en l’arranjament i substitució de les voreres i vorades més malmeses, així com la pavimentació dels carrers on l’asfalt està en pitjors condicions.

En el marc d’aquesta nova fase també es renovarà la senyalització vertical i l’horitzontal a tot el Parc d’Activitats Econòmiques i s’instal·larà un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a davant de la deixalleria municipal.

El regidor d’Urbanisme, Enric Vilaregut, parla dels principals beneficis d’aquesta intervenció: “Aquesta segona fase afectarà a la part més visible dels carrers del polígon, les voreres es refaran   totalment i es pavimentaran i senyalitzaran els carrers. La percepció global de la zona industrial canviarà molt ”.

Les obres, que aniran a càrrec de l’empresa ICMAN, està previst que tinguin una durada de quatre mesos, durant els quals es produiran talls de trànsit intermitents a la zona per poder portar a terme les tasques d’asfaltat.

Impulsar la mobilitat sostenible

El punt de recàrrega de vehicles elèctrics és només una de les actuacions que es portaran a terme per millorar la mobilitat sostenible. L’altra actuació amb la que s’està treballant és la implantació d’un carril bici que promogui l’ús d’aquest sistema de transport per desplaçar-se per la ciutat i que arribi als polígons.

En referència a l’ús del vehicle privat s’està treballant per construir dues o tres zones d’aparcament que permetin reduir la presència dels turismes als carrers de la zona industrial i, per tant, facilitar la mobilitat de camions i vehicles pesats i reduir el perill per a vianants i conductors de turismes i motocicletes.

Valoració positiva de la primera fase

Després de sis mesos de l’inici de la primera fase de les obres de millora al Parc d’Activitats Econòmiques de Manlleu, l’Ajuntament en fa una valoració positiva. Aquestes setmanes d’intervencions han permès actuar a tots els carrers que formaven part d’aquesta remodelació.

Tal com es va explicar a l’inici del projecte, una de les principals actuacions de la primera fase està relacionada amb la millora del clavegueram i el subministrament d’aigua potable. Ara, un cop fetes, s’aconsegueix garantir la continuïtat del servei, millorar-ne la qualitat amb més rendiment i pressió i tenir actualitzada la xarxa d’hidrants que facilitaria, en cas de necessitat, l’accés dels bombers i altres serveis de socors.

També s’ha actuat en la canalització del torrent a cel obert que està situat entre els carrers Alp i Sogorb. Aquesta intervenció és la solució a un problema endèmic que ha comportat inundacions i filtracions a les empreses situades a l’entorn més proper.

En el marc d’aquesta primera fase també s’han substituint els punts de llum actuals per d’altres de tecnologia LED i s’ha implantat la infraestructura de la fibra òptica per facilitar-ne el desplegament a les operadores. Aquesta primera fase de les obres ha anat a càrrec de la UTE ICMAN-SOREA.

També s’ha aprofitat el desenvolupament d’aquestes obres per resoldre un problema de la part baixa del carrer Sogorb, tal com ho explica el regidor d’Urbanisme, Enric Vilaregut: “Quan vam iniciar el projecte de remodelació dels polígons sabíem que era un bon moment per actualitzar la xarxa d’aigua potable de la part baixa del carrer Sogorb. Aquesta nova canonada resol  problemes de seguretat de subministrament. És una actuació que se situa parcialment fora de l’àmbit dels polígons, però tenia tot el sentit fer-la ara i el resultat és molt positiu”.
 

210419 obres_polígons.jpg

Comparteix