A l’Ajuntament de Manlleu, de gener a maig del 2021 s’han realitzat 2.410 tràmits electrònics i 1.530 tramitacions presencials, fet que evidencia un canvi de tendència i justifica la necessitat d’aprofundir en la millora de la tramitació en línia.

Després que l’any passat es reformulés la web municipal www.manlleu.cat per  tal d’adaptar-la a les necessitats de la ciutadania ara s’ha analitzat i redefinit la seu electrònica de l’Ajuntament de Manlleu https://tramits.manlleu.cat  per facilitar l’accés a la informació a ciutadania, empreses i entitats des de qualsevol dispositiu. 

Les millores de la nova web de tràmits s’han centrat en: 

  • Crear una web responsiva, que s’adapta a qualsevol tipus de pantalla (mòbil, tauletes, ...) i que juntament amb l’idCATmòbil permet tramitar en línia amb qualsevol dispositiu.
  • Prioritzar l’accés a la Meva Carpeta: l’espai privat on descarregar notificacions, consultar l’estat d’expedients o sol·licituds presentades i realitzar els pagaments en línia
  • Apostar per un disseny visual i entenedor eliminant molta informació que dificultava als usuaris/es la localització de la informació cercada i destacar-ne els enllaços de més interès per a la ciutadania, empreses i entitats, com ara accedir a les notificacions electròniques, enviar factures electròniques o realitzar un pagament.
  • Simplificació i revisió de la informació dels tràmits municipals amb llenguatge planer i de forma molt més accessible.
  • Integració del portal adreçat a qualsevol persona física o jurídica d’atorgament d’una representació per a realitzar qualsevol tràmit o actuació davant l’Administració amb la seu electrònica municipal, a través del servei REPRESENTA.

Pel que fa al funcionament de la web i dels tràmits en línia, aquest àmbit no ha variat i per tant no ha de suposar cap entrebanc a les persones que estaven acostumades a tramitar electrònicament amb l’Ajuntament de Manlleu.

La crisi de la COVID-19 ha impulsat enormement la tramitació electrònica a l’administració capgirant les dades de tipus de tramitacions que havien perdurat fins ara, on els tràmits presencials eren els més habituals.  A l’Ajuntament de Manlleu de gener a maig del 2021 s’han realitzat 2.410 tràmits electrònics i 1.530 tramitacions presencials, fet que evidencia aquest canvi de tendència i justifica la necessitat d’aprofundir en aquesta millora de la tramitació en línia. 

210604 web_tramits.JPG

Comparteix