Els cursos infantils tindran dates d’inscripció diferents segons el curs escolar del participant

Des de la Piscina Municipal de Manlleu s’ofereix, un any més, cursos de natació i activitats aquàtiques per totes les edats i nivells. Aquesta àmplia oferta fa que el servei s’adapti a pràcticament qualsevol necessitat d’horari o de nivell i exigència física.

 Actualment s’ofereixen cursos tant per a adults com per a nens. Els cursos per a nens i nenes s’estructuren segons el curs escolar 2021-22, i es planificaran amb uns objectius a assolir per cada nivell.

 Els cursos i activitats per adults tenen una oferta més variada segons les necessitats i preferències dels diferents col·lectius.

 Per fer les inscripcions pel proper curs es marcaran dies concrets d’inscripció segons el curs escolar dels nens. També es prioritzaran les d’aquells usuaris empadronats a Manlleu o que siguin abonats a la Piscina Municipal. El límit d’inscripcions és de dues per persona, excepte la unitat familiar.

 Així mateix, amb l’objectiu de facilitar les inscripcions, de cara a la continuïtat del segon i tercer trimestre, els pagaments es giraran pel banc i s’evitarà així, que s’hagi de passar per la recepció. 

 

Pels empadronats a Manlleu i/o abonats a la Piscina:

 -          Cursets d’adults:

  • Del 6 al 17 de setembre (de dilluns a divendres) 

-          Cursets infantils:

  • Dies 6 i 7 de setembre: Nadons, P1-P2, P3 i P4
  • Dies 8, 9 i 10 de setembre: P5 i 1r
  • Dia 13 i 14 de setembre: 2n i 3r
  • Dia 15 i 16 de setembre: 4t i 5è
  • Dia 17 de setembre: 6è, 1r i 2n ESO i joves fins a 17 anys 

Pels empadronats fora de Manlleu: 

 

-          Inscripcions infantils i adults a partir del 20 de setembre

 

Per fer la inscripció del curset del 1r trimestre s’haurà de pagar la totalitat de l’import en el moment de la inscripció i es recomana que sigui amb targeta.

Caldrà portar un document d’identitat tant dels cursetistes com del pare, mare o tutor en cas que el cursetista sigui menor d’edat. També s’haurà de presentar un document acreditatiu amb les dades bancàries, per poder girar els rebuts del 2n i 3r trimestre. 

A més dels cursos i activitats habituals, es seguirà oferint la possibilitat de realitzar sessions individualitzades per a totes les edats. Aquestes sessions s’hauran de sol·licitar prèviament i estaran subjectes a la disponibilitat horària i de monitoratge. 

Els cursos segueixen la periodicitat del calendari escolar, és a dir, estructurats en 3 trimestres. La durada d’aquest primer trimestre serà de 9, 10 o 11 sessions segons el dia, i s’iniciaran el dilluns dia 27 de setembre fins el 17 de desembre.

 Les inscripcions es tramitaran a la recepció de la Piscina Municipal, en els dies marcats i en l’horari d’obertura de la instal·lació.

 En relació a les mesures de prevenció contra la COVID-19, tal i com hem fet durant el passat curs escolar, anirem adaptant el funcionament a la normativa vigent. En aquest sentit, de cara al curs 2021-22, per accedir a la instal·lació caldrà un carnet de proximitat, degut a la obligació que tenim de controlar l’aforament limitat en tot moment. Aquest carnet té un cost de 2 € que està inclòs en el preu dels cursets per a les persones no abonades.

 Per la persona acompanyant dels infants, menors de 1r de primària, se’ls facilitarà un codi d’accés. 

Per més informació cal adreçar-se a la Piscina Municipal de Manlleu, o trucar al telèfon 93 851 13 55. La informació també la podreu trobar a www.manlleu.cat

cursets.png

Documentació adjunta

Comparteix