INICI / TEMES / Informació / Notícies

Com a novetat, la campanya inclou també el medi rural com a espai on cal millorar la conducta poc cívica d’algunes persones. La campanya apel·la a la tinença responsable d’animals de companyia fent incís en la problemàtica que generen els orins i els excrements en algunes zones de la ciutat

A l’espai públic, i al privat, cal ser responsable del teu gos. Això vol dir garantir el seu benestar i alhora fomentar una bona convivència amb el veïnat, ja sigui en zones urbanes com rurals. Amb l’inici d’aquesta nova campanya de tinença responsable d’animals de companyia, l’Ajuntament de Manlleu vol fer un recordatori del què cal fer si som propietaris o propietàries d’un gos i alhora recordar també que per la bona convivència ciutadana cal que les conductes incíviques relacionades sobretot amb els gossos, vagin a la baixa. 

Al material de campanya hi trobem des de la informació més bàsica sobre què hem de fer si tenim un gos: Identificar-lo amb el microxip i censar-lo a l’Ajuntament, fins a les normes de conducta que cal tenir al carrer: 

- Passeja el teu gos lligat i respecta la senyalització dels parcs i jardins. 

- Aprofita les zones d’esbarjo habilitades per portar el gos deslligat. 

- Recull sempre els seus excrements. 

- Evita que el teu gos bordi i causi molèsties al veïnat. 

La campanya vol fer incís també en la problemàtica causada pels orins dels gossos. Aquesta és una queixa reiterada d’alguns veïns i veïnes de la ciutat i per això la campanya posa èmfasi en els llocs on no es poden deixar orinar els gossos: Parcs infantils i zones d’esbarjo, voreres, façanes i portals dels edificis, locals comercials, mobiliari urbà i vehicles (cotxes, motocicletes, bicis, etcètera). 

Els orins embruten, degraden i oxiden la via pública, els edificis i el mobiliari urbà, a més de provocar males olors i insalubritat per això cal que es busquin espais on el pas freqüent de l’aigua elimina els orins: Embornals de les clavegueres, escocells (parterres dels arbres), rigoles (part inferior de les voreres) i en zones habilitades d’esbarjo per a gossos. 

Com a novetat i amb motiu d’una demanda sorgida del Consell de la Pagesia, la campanya inclou també l’àmbit rural. Sota el títol “A les zones rurals no tot s’hi val” es donen un seguit d’indicacions del que no es pot fer tot i estar fora del nucli i una zona rural: Cal portar el gos lligat a prop de granges i ramats, recollir sempre els seus excrements (poden provocar problemes seriosos de paràsits a les granges) i passar sempre pels camins evitant entrar als camps agrícoles (són font d’aliment i malgrat no estiguin plantats, la terra es treballa i prepara tot l’any), per tant no es poden llençar pals/pedres o altres objectes als terrenys conreats per fer-hi córrer el gos ja que a part de fer malbé el conreu també poden espatllar la maquinària agrícola. 

El material de campanya inclou un tríptic, que s’ha bustiat a totes les llars, cartells específics dels orins, que s’han repartit per les zones comercials, senyalització vertical, que s’ha instal·lat en les principals vies rurals de Manlleu, i canvi de la senyalització que ja hi havia a parcs, jardins i zones verdes de la ciutat. 

Aquesta campanya s’ha treballat des dels serveis de Medi Ambient i Salut Pública coordinant-se també amb Policia Local, que continuarà vetllant per fer complir l’ordenança de civisme i de tinença responsable d’animals de companyia. L’incompliment de la normativa pot ser objecte de sanció.

230105 info_zones_rurals.JPG

Imatges relacionades

  • 230105 info_zones_rurals.JPG
  • 230105 cartell_orins.JPG

Documentació adjunta

Comparteix