INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 24 de gener de 2023
Hora: 19.00

 

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de desembre celebrat ahir, 24/01/23.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu  


ORDRE DEL DIA:
A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/235/2022
B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements Exp01/2023. PRE/2/2023
C) PROPOSTES I MOCIONS:
---------------------------
D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
3. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències
resolutòries delegades del núm. 2308 al 2478 per al període comprés entre els dies 3 al 30
de desembre de 2022 i del núm. 1 al 33 per al període comprès entre els dies 1 a l'11 de
gener de 2023. ASG/2/2022 - ASG/1/2023 - ASG/5/2023
4. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 41 de 29/11/2022. ASG/224/2022
- 42 de 05/12/2022. ASG/228/2022
- 43 de 13/12/2022. ASG/233/2022
- 44 de 20/12/2022. ASG/236/2022
5. Informació de les regidories
6. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix