INICI / TEMES / Informació / Notícies

El nou consistori aposta per un model d’habitatge amb menor impacte urbanístic i per això prescindeix de la construcció de dos grans blocs de pisos.

En el ple celebrat el passat 10 de juliol, es va aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la constitució i transmissió del dret de superfície sobre les finques municipals del carrer Rusiñol 40-42 i del sector de la Teuleria (carrer Comerç 58-54; carrer Tavertet 49-51-53; i carrer Teuleria 11), per a la promoció i construcció de 69 habitatges públics destinats a lloguer assequible. Es va passar aquest punt per urgència perquè els terminis establerts per a la cessió del dret de superfície eren molt ajustats. Així doncs, l’aprovació s’havia d’efectuar tant si el projecte tirava endavant com si no. 

Atès que el maig de 2022 es va tramitar la sol·licitud per demanar l’ajuda europea i, per tant, es tracta d’un projecte iniciat el mandat passat per l’anterior àrea d’urbanisme, el nou equip de govern volia conèixer el projecte al detall i valorar amb calma l’impacte que podria tenir a la ciutat la construcció de dos grans blocs.

Un cop valorat el projecte, l’equip de govern considera que la construcció de 31 i 38 habitatges, els quals podrien arribar a concentrar entre 80 i 100 persones, no encaixen amb el model urbanístic pel qual es vol apostar. De fet, actualment, a Manlleu, només hi ha 3 blocs de pisos amb més de 30 habitatges. 

L’aposta de l’equip de govern passa per la construcció de blocs de pisos amb un menor impacte urbanístic. En aquesta línia, es vol mantenir la idiosincràsia i el caràcter propi dels barris de Manlleu, el qual es podria veure alterat per la construcció d’edificis d’aquestes característiques. Per tot això, la construcció dels 69 habitatges no es veu com una bona solució al problema de l’habitatge a Manlleu per les característiques urbanístiques de la ciutat. 

El consistori reconeix la necessitat d’habitatge de lloguer a Manlleu, i en especial, d’habitatge públic. Per poder donar resposta a aquesta necessitat, l’equip de govern treballarà en un pla d’habitatge que ha de permetre definir les línies a seguir els propers anys i les accions a emprendre a mitjà i llarg termini.

Les accions més immediates es concreten en consolidar l’oficina d’habitatge, treballar per posar al mercat els prop de 1000 pisos buits de la ciutat i arribar a acords amb les immobiliàries per tal d’oferir habitatge a la població. Per altra banda, en aquest mandat es preveu la construcció d’habitatge en l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.

230724 pisos.jpg

Comparteix