INICI / TEMES / Informació / Notícies

Adjuntem a continuació informació detallada d’alguns punts de l’ordre del dia del ple del mes de febrer i al document adjunt a la notícia hi trobareu el quadre resum amb els punts de l’ordre del dia i les votacions de cada punt.

Adjuntem a continuació informació detallada d’alguns punts de l’ordre del dia del ple del mes de març i el quadre resum amb els punts de l’ordre del dia i les votacions de cada grup en cada punt.

El total de vots són 19 per absència de la regidora de JuntsxManlleu, Núria Roura, i el regidor de la CUP, Toni Rubia, que han disculpat la seva assistència al ple.

Del ple del mes de març, els punts més destacat són els relacionats amb la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2023.  El passat mes de febrer es va tancar la liquidació del pressupost 2023. Els resultats d’aquesta liquidació són negatius i deixen a l’ajuntament en una situació econòmica complexa que obligarà a prendre mesures com l’elaboració d’un pla de sanejament, per revertir la situació. L’Ajuntament de Manlleu ha tancat la liquidació del 2023 amb un romanent negatiu de 2.362.264,64 euros.

El pressupost inicial d'ingressos per al 2023 era de 25.545.000 d'euros (un 10% més que el 2022 que era de 23.170.000 euros). Un cop liquidat, els ingressos han estat de 28.435.607,88 euros i les despeses de 32.222.557,01 euros. La diferència entre els ingressos i les despeses reals de l’any 2023 ha estat de -3.786.653,30 euros.


CONCEPTES CLAUS PER ENTENDRE LA LIQUIDACIÓ

Romanent: El romanent de tresoreria és un indicador financer. Representa l’excedent de liquiditat a curt termini.

Estalvi net: És un indicador per determinar la capacitat de l’ajuntament de sol·licitar nou endeutament/préstec.

Estabilitat pressupostària: S’entén per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural.

Pla d’ajust o de sanejament: Es un mecanisme que comporta mesures per tal de reconduir la situació financera de l’Ajuntament. En el cas de Manlleu serà el pressupost municipal a 3 anys vista. Mentre s’executa el pla de sanejament s’està sota tutela financera de la Generalitat de Catalunya.

Manlleu no compleix l’estabilitat pressupostària. Per què?

Per què hi ha hagut més despesa que ingrés. El 2023 l’estabilitat es compleix per la suspensió de la mesura fiscal. Actualment les mesures fiscals ja apliquen de nou i per tant el 2024 no es complirà l’estabilitat.  

Tenim el romanent (2.362.264,64 euros) i l’estalvi net (-953.117,23 euros) negatiu, per aquest motiu cal fer un pla de sanejament.

App ManlleuMòbil

Comparteix