INICI / Atenció, orientació, informació i tractament de la dependència

Atenció, orientació, informació i tractament de la dependència

Atenció a persones que puguin tenir dubtes o consultes per sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència. El servei gestiona tot el procés per accedir a les ajudes establertes per la Llei de dependència, i informa sobre:


Requisits d’accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients.
Ajudes i prestacions que es poden sol·licitar.
El pla individual d’atenció a la persona dependent. S’ajustarà a les necessitats de la personai dels seus cuidadors.
Possibles incidències.

  

Qui pot rebre aquest servei? Persones en situació de dependència.

S'ha de pagar? No

Com accedir-hi? Cal demanar hora als serveis socials municipals.

 

Accés al formulari de contacte