Servei d'atenció domiciliària (SAD)

Atenció al propi domicili de la persona amb l’objectiu de potenciar l’autonomia personal perquè no hagi de deixar el seu domicili:

 

Higiene personal
Mobilitat
Ajuda a la llar
Suport social

 

Qui pot rebre aquest servei?  Qualsevol persona que tingui reconegut el grau de dependència següent:

Grau III nivell 1 i 2

Grau II nivell 1 i 2

Grau 1 nivell 2 (sols per a les sol·licituds de grau de dependència anteriors a l’1 de juliol de 2011)

S'ha de pagar?  7€ l’hora

Com accedir-hi?  A través dels serveis socials municipals.

 

Accés al formulari de contacte