INICI / servei d'orientació jurídica

Servei d'orientació jurídica

Suport jurídic a les persones usuàries de serveis socials que tenen les següents dificultats:

Impagaments d’habitatge

Desnonaments

Impagament de subministres i endeutament

Conflictes i dret de família.

 

*No es tracten temes laborals ni d’estrangeria i tampoc es fan tràmits.

 

Qui pot rebre aquest servei? Qualsevol persona que necessiti un suport jurídic per tractar una problema derivat de la crisi econòmica.

S'ha de pagar?  No

 

Sol.liciteu cita prèvia