INICI / Educació infantil de segon cicle i educació primària

L'educació infantil és l'etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. El segon cicle s’adreça als infants de 3 a 6 anys.

L'objectiu principal de l'educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

El segon cicle és gratuït i s'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

 

L'educació primària és l'etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics i s'organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s'inicia l'any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

A l’educació primària els nens han d'aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S'ha de promoure, de manera transversal, l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s'ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre, i s'ha de desenvolupar la capacitat de l'esforç i la cultura del treball.

Escola Quatre Vents

Codi Centre: 08060964 (escola pública)

Adreça: Av. Pirineus, 19-21

Telèfon: 93 851 25 11

Web: https://agora.xtec.cat/ceip-quatrevents

Escola Puig-Agut

Codi Centre: 08019940 (escola pública)

Adreça: C. Bellfort, 12

Telèfon: 93 851 13 30

Web: https://agora.xtec.cat/ceip-puig-agut-manlleu/

Escola Pompeu Fabra

Codi Centre: 08039628 (escola pública)

Adreça: C. Pompeu Fabra, 34-38

Telèfon: 93 851 37 02

Web: https://agora.xtec.cat/ceip-pompeufabra-manlleu/

Escola Vedruna Manlleu

Codi Centre: 08019976 (escola concertada)

Adreça: C. Bisbe Morgades, 4

Telèfon: 93 851 01 80

Web: www.carmevedrunamanlleu.org

Escola Casals-Gràcia

Codi Centre: 08039215 (escola concertada)

Adreça: C. Voltregà, 101

Telèfon: 93 850 73 98

Web: www.casalsgracia.org